• Αλλαγή στο βύσμα τροφοδοσίας
  • Αλλαγή οθόνης
  • Αναβάθμιση λογισμικού για βελτίωση της ταχύτητας
  • Το κόστος εξαρτάται από το πρόβλημα του μηχανήματος