• Ομότιμο δίκτυο (peer to peer)
  • Δίκτυο με server (client-server)
  • Πολιτική δικτύου βάσει αναγκών της εταιρείας
  • Δημιουργία κοινοχρήστων φάκελων , δημιουργία  κοινόχρηστων εκτυπωτών και λοιπών πόρων του δικτύου
  • Τοποθέτηση IP καμερών (Δυνατότητα παρακολούθησης του χώρου από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε και από το κινητό με ειδοποίηση στο e-mail  σας για ύποπτες κινήσεις)
  • Το κόστος καθορίζεται σε ένα δίκτυο από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και από τις δυνατότητες του δικτύου